06 543 42 545 rene@inflowzijn.nl

Klachtenregeling

InFlow Zijn is lid van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.
Als deelnemer aan de Ethische Code onderschrijft InFlow Zijn ook de Klachtenregeling die van deze Code deel uitmaakt. Dit betekent dat er een onafhankelijke Klachtencommissie is die mogelijke klachten over het functioneren van InFlow Zijn in behandeling neemt en afhandelt.

Bekijk of download hier de klachtenregeling.