06 543 42 545 rene@inflowzijn.nl

Daadwerkelijk veranderen met PSYCH-K®

blijvend, effectief, simpel en krachtig

Wat is PSYCH-K®?

PSYCH-K® is een energetisch en psychologisch behandelingsproces, gericht op stressvermindering en verhogen van welzijn en geluk.

In o.a. de moderne celbiologie, epigenetica en psychologie zijn er de laatste 50 jaar steeds meer inzichten gekomen die de bepalende werking van ons onderbewuste brein aantonen. Divers wetenschappelijk onderzoek toont aan dat daadwerkelijk veranderen mogelijk is, wanneer we ons concentreren op de overtuigingen in ons onderbewustzijn. Moderne wetenschappers als dr. Bruce Lipton, prof. Ap Dijksterhuis en prof. Fred Nijhout hebben hun levenswerk gewijd aan het onderzoeken van de invloed van onze omgeving en onze perceptie daarvan op ons bestaan en geluk. Rob Williams, de grondlegger van PSYCH-K®, heeft ruim 30 jaar geleden de sleutel gevonden die de wetenschappelijke theorieën vertaalt in het praktisch realiseren van de gewenste transformatie in ons onderbewustzijn.

Lees het interview met Rob Williams hierover in The Optimist voor meer informatie.

In het kort komt stress voort uit onze fysiologie en uit de overtuigingen van ons Familie-Systeem waarin we geboren zijn. Vanuit ons Familie-Systeem schrijven we in onze eerste 6 à 7 levensjaren onze programma’s die in ons huidige leven ons gedrag voor 95% bepalen. De geboden en verboden die we van onze ouders meekrijgen schrijven we weg in ons onderbewuste, en dit stuurt nog steeds ons stimulus-response-gedrag dat voortkomt uit onze drivers. Deze sturende programma’s hebben we geïnstalleerd om te voldoen aan de geboden en verboden, zodat we niet verstoten worden uit onze groep/kerngezin. Dit gebeurt op de onderbewuste laag van ons Zijn. Het kleurt onze waarneming van de werkelijkheid en zo leiden situaties voor ons tot stress, terwijl stress feitelijk onze natuurlijke reactie is op direct levensgevaar. Onze waarneming zorgt er fysiologisch voor dat er cortisol en adrenaline wordt afgescheiden, waardoor we niet meer vanuit ons verstand reageren, maar vooral vanuit een reflex in de vorm van vechten, vluchten of bevriezen. Dit is een biologische reactie, waar we weinig aan kunnen doen. Wél kunnen we iets doen aan hoe wij onze omgeving waarnemen en interpreteren om op deze wijze stress te reduceren.
Dat doen we snel en effectief met PSYCH-K®.

Samen op weg naar Flow!
Uit je comfort-zone stappen, springen of risico nemen? Dit kan behoorlijk spannend zijn en stress opleveren.
Val je steeds weer terug in je oude gedrag, terwijl je je hebt voorgenomen het helemaal anders aan te pakken? Stress zorgt er uiteindelijk voor dat we terugvallen in ons oude bekende gedrag.

Hoewel ons bewuste brein nieuwe avonturen wil aangaan, houdt ons onderbewuste brein het liever bij onze oude gewoontes. Hierbij hebben we de pech dat ons onderbewuste brein wel een miljoen keer krachtiger is dan ons bewuste brein. Daarmee neemt het onderbewuste brein snel de regie over, wanneer het bewuste brein eventjes niet oplet. Met ca. 50.000 verschillende gedachten per dag, is dit dus zo gebeurd.

Het is in ons drukke bestaan daarom haast ondoenlijk ons volledig te focussen op één doel waardoor dit doel vaak niet bereikt wordt. Of het lukt wel, maar dan met veel stress en heel hard werken.
Met PSYCH-K® synchroniseren we de linker- en de rechterhersenhelft met betrekking tot de belemmerende overtuigingen van ons onderbewuste. Deze werken dan optimaal samen in het herprogrammeren van het onderbewuste, zodat saboterende en belemmerende overtuigingen worden getransformeerd in dienende en ondersteunende overtuigingen. Hiermee wordt je volledige potentieel gericht op het bereiken van dat wat jij wenst.
Je zult zien dat je hiermee energiek, ontspannen, zichtbaar en gelukkig wordt, zodat jij in Flow komt.

Hoe werkt dat dan?

Linker- versus Rechterhersenhelft

Bij PSYCH-K® herstellen we de communicatie tussen beiden hersenhelften. Hierdoor werkt ons brein als één geheel, de zogenaamde “Hele Brein-staat”.
In deze “Hele Brein-staat” is het mogelijk onze saboterende programma’s te overschrijven met bekrachtigende overtuigingen en ongewenste stress te reduceren. Dit overschrijven vindt plaats in ons onderbewuste. Daarnaast zijn de kwaliteiten van beide hersenhelften volledig beschikbaar, wat leidt tot effectiever gedrag. 

Bewuste versus Onderbewuste Geest

Elementaire gedragingen, overtuigingen en houdingen die we bij onze ouders waarnemen in onze eerste levensjaren, leggen we als synaptische verbindingen vast in onze onderbewuste geest. Ons bewustzijn is in die fase nog onvoldoende ontwikkeld om kritisch onderscheid te kunnen maken tussen wat saboterend is en wat dienend is. Ons onderbewuste is als het ware een emotieloos databestand van programma’s, dat signalen uit de omgeving leest en hierop vanuit stimulus-respons een reactie geeft die is geleerd op het moment dat het signaal voor het eerst werd ervaren. Doordat ons onderbewustzijn vele male krachtiger, sterker en sneller is neemt deze al snel de controle over. Op deze wijze is onze onderbewuste geest verantwoordelijk voor 95% van onze gedragingen.  Om deze reden richten wij ons in onze samenwerking met PSYCH-K® op het herschrijven van jouw onderbewuste programma’s.

wat is het resultaat

Je overtuigingen bepalen je perceptie van je omgeving.
Door installatie van dienende overtuigingen die je saboterende overtuigingen hebben overschreven is je perceptie veranderd!
Hierbij maken we gebruik van spiertesten en brengen we jou in de
hele-breinstaat. In deze hele-breinstaat overschrijven we belemmerende overtuigingen met dienende overtuigingen die jouw nieuwe perceptie bepalen. Hiervoor gebruiken we processen genaamd balansen. Je nieuwe perceptie ondersteunt jouw weg naar Flow, geluk en vrede!

Huidige situatie:
Stimulus → perceptie (huidige) → stress → response = gedrag gericht op bescherming  (beweging van vechten/vluchten)

Wat we bereiken:
Stimulus → perceptie (nieuw) → stressvrij → response = gedrag gericht op groei
(vrij gekozen beweging)

Je kunt bij mij terecht voor PSYCH-K®-sessies. Tevens ben ik geselecteerd om als facilitator de introductiesessie voor de BasisWorkshop te verzorgen.